Elektronika bez tajemnic

Kondensatory

Większość elementów elektronicznych działa dzięki możliwości przewodzenia prądu elektrycznego. Kondensatory łączą w sobie zarówno dobre przewodnictwo jak i elementy pozbawione przewodnictwa elektrycznego. Dielektryki osłaniają przewodniki przed wzajemnym oddziaływaniem. Ze względu na budowę kondensatory podzielić można na elektrolityczne aluminiowe, elektrolityczne, tantalowe, strojeniowe, powietrzne, foliowe oraz ceramiczne. Bez względu na budowę kondensatory zaliczyć można do biernych elementów elektronicznych. Kondensatory znalazły bardzo szerokie zastosowanie w elektronice i elektrotechnice. W układach będących źródłem zakłóceń kondensatory pracują, jako filtry zabiegające skokom w sieci energetycznej. Niwelują również powstawanie zakłóceń radiowych. Pozwalają na krótkotrwały przepływ prądu elektrycznego o dużej mocy. W układach cyfrowych zastosowanie znalazły kondensatory blokujące. Najczęściej stosowane są one w podzespołach budujących komputery. Kondensatory można łączyć ze sobą równolegle lub szeregowo. Oba połączenia charakteryzują się inną końcową pojemnością kondensatorów, nawet przy zastosowaniu takich samych elementów składowych. Opisując kondensatory w sposób najprostszy można określić je, jako miniaturowe urządzenia, których celem jest wytwarzanie oraz magazynowanie energii elektrycznej, pomiar czasu, zmniejszania skoków napięć w urządzeniach zasilających układy elektroniczne, wytwarzania potrzebnych pół elektrycznych oraz do emisji drgań charakteryzujących się częstotliwością radiową.

Copyright @ 2011 Elektronika bez tajemnic