Elektronika bez tajemnic

Półprzewodniki

Półprzewodniki to materiały charakteryzujące się ograniczoną przewodnością elektryczną. Typowy półprzewodnik znajduje się pomiędzy metalami, a materiałami nieprzewodzącymi prądu. Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny bardzo szeroko wykorzystuje półprzewodniki w budowie urządzeń elektrycznych właśnie ze względu na ich specyficzną przewodność. Do materiałów najczęściej wykorzystywanych do budowy półprzewodników należy krzem, german, tlenek kadmu oraz azotek galu. Materiały te uzyskiwane są w postaci kryształów lub proszków. W ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęca się badaniu półprzewodników o charakterze organicznym. Do najprostszych zastosowań półprzewodników należy wytwarzanie różnego rodzaju diod, tranzystorów, podłóż do urządzeń mikroelektronicznych oraz budowy laserów. Warto zauważyć, iż do półprzewodników należą również układy scalone, które stanowią zminiaturyzowane zespoły diod, tranzystorów i rezystorów. Innym przykładem półprzewodnika jest fotodioda półprzewodnikowa. Znalazła ona zastosowanie głównie w układach pomiarowych fotometrycznych. W odróżnieniu do półprzewodników przewodniki działają na zasadzie przewodzenia prądu o charakterze elektronowym. Do najczęściej spotykanych przewodników zaliczyć można wodę, grafit, stal, aluminium, żelazo, srebro, miedź oraz złoto.

Copyright @ 2011 Elektronika bez tajemnic