Elektronika bez tajemnic

Tranzystory

Urządzenia zbudowane z kliku elektrod nazywamy tranzystorami. Ich budowa najczęściej zawiera trzy elektrody. Tranzystory są czynnym elementem elektronicznym, którego zastosowaniem jest przede wszystkim wzmacnianie przechodzącego przez niego sygnału elektrycznego. Badania nad tranzystorami rozpoczęły się już na początku XX wieku, a przed rokiem 1930 udzielono pierwszych patentów na te elektroniczne urządzenia. Jednak ze względu na słabą jakość ówczesnych procesów produkcyjnych i materiałów wykorzystywanych w elektronice konstrukcja tranzystora działającego w sposób efektywny i bez awaryjny nie była możliwa do drugiej połowy XX wieku. W Polsce budowę pierwszego tranzystora zakończono w roku 1953. Wynalazek ten miał ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnej elektroniki i elektrotechniki. Tranzystor okazał się rozwiązaniem przełomowy. Zastąpił on bardzo zawodne i uciążliwe w użytkowaniu lampy elektronowe. Wraz z wynalezieniem urządzenia rozpoczął się stopniowy proces coraz większej miniaturyzacji różnego rodzaju elementów elektronicznych, co sprawiło, że znacznie zmniejszył się ich pobór mocy. Pozwoliło to na rozszerzenie badań i przystąpienie do nich wielu naukowców na całych świecie, których dotychczas ograniczały wymagania sprzętu. W niedługim czasie po wynalezieniu znaleziono tysiące zastosowań dla tranzystorów.

Copyright @ 2011 Elektronika bez tajemnic